HESABIM
Banner

SIKÇA SORULAN SORULAR 2023

 • Kurban işlemlerinde Covid-19 denetimleri uygulanıyor mu?

  Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimli kesim, paketleme ve sevkiyat yapılır. Personelimizin dezenfekte edilmiş alanlarda; maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması sağlanır.

 • Kurbanlık ürünleriniz nelerdir?

  Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman kuzu olan, yaklaşık 16-19 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.


  1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan yaklaşık 20-23 kg ağırlığında kurbanlık koli seçeneğidir.

  Kesim sonrası kurbanlık hayvanın sakatatlarında hastalık tespit edilmesi durumunda koliye sakatat ağırlığı kadar kemiksiz et eklenir.

 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan Fetva

  Evrak Tarih ve Sayısı: 02/09/2016-E.42931

   

  T.C.

  BAŞBAKANLIK

  Diyanet İşleri Başkanlığı

   

  Sayı        :69942030-105-

  Konu     :Dini Sorular (Mutlu KAYA)

   

  Sayın Mutlu KAYA

   

  İlgi          : 17/08/2016 tarihli ve . sayılı yazı.

   

   

  Din İşleri Yüksek Kurulu'na başvuran bazı ticari işletmeler, müşterilerinin taleplerini karşılamak üzere vekâletle kurban kesim organizasyonu yapmak istediklerini beyanla konunun dini boyutuna ilişkin bilgi almak istemektedirler.

   

  Bu türden bir organizasyon yapacak işletmelerin dini bakımdan aşağıdaki hususlara riayet etmesi gerekir:

   

  Kurban, mali bir ibadet olduğundan bu ibadeti ifa eden kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi başkasına vekâlet vererek de kestirebilir. Günümüzde özellikle büyükşehirlerde yaşamanın getirdiği zorlukların, bu ibadetin bireysel olarak ifasını zorlaştırması, insanları bu hususta kolaylaştırıcı rol oynayan organizasyonlara yönlendirmektedir.

   

  İşletmenin, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere iki farklı kurban seçeneği sunması mümkündür. Bu durumda vekâlet veren kişilerin, büyükbaş veya küçükbaş kurbandan hangisine talip olduğunu açıkça belirtmesi gerekir.

   

  Kurbanlık hayvanın nakit olarak satışı caiz olduğu gibi kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak satışı da caizdir.

   

  Kurban için işletmeye başvuran müşteriden, kurbanın alım-satım ve kesimi için umumi vekâlet alınması gerekir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir. Bunun için bir vekâlet formunun hazırlanması ve bu hususun söz konusu formda açıkça beyan edilerek müşterinin onayına sunulması tavsiye edilir.

   

  Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlarla ilgili olarak aldatma ve aldanma olmaması bakımından asgari kg. taahhüdünde bulunulabilir. Kesilen hayvan, taahhüt edilen miktarın altında çıkarsa yeni bir kurbanlık hayvan kesilerek taahhüt yerine getirilmelidir. Ancak kesilen hayvanın eti, belirlenen miktardan fazla çıkarsa bu miktarın ne olacağı sorusu akla gelmektedir. Bu durumda fazla çıkan etin, eti az çıkan diğer hayvanların hissedarlarına dağıtılması ya da ihtiyaç sahiplerine tasadduk edilmesi şeklinde iki seçenek söz konusudur. Bu seçeneklerden hangisi tercih edilecekse bunun vekâlet formunda açıkça beyan edilip müşterinin onayının alınması gerekmektedir.

   

  Hayvanın deri ve sakatatının, kurban sahipleri adına dinen bağışlanması caiz olan yerlere verileceği bilgisinin de vekâlet formu yoluyla müşterilere beyan edilmesi gerekir. Bunların muhakkak fakirlere veya verilmesi dinen caiz olan hayır kurumlarına ulaştırılması gerekir.

   

  Hayvan kesim  ücretleri;  kesilen  kurbanlık  hayvanların  etleri,  derileri  veya  sakatatından karşılanamaz.

   

  Her bir hissedar, kurban edilecek bir büyükbaş hayvanın en az yedide bir hissesine kaydedilerek belirlenmelidir. Vekâletle kurban kesen kuruluşların daha önce satın aldıkları hayvanları, hissedarlarını belirlemeden topluca kesmeleri caiz değildir. Bundan dolayı her hayvanın hissedarları belirlendikten sonra kasaba vekâlet verilmelidir. Her büyükbaş hayvan kesilirken en fazla 7 kişiye niyet edilmelidir. Kesim esnasında hayvanın kimler adına kesildiğinin belli olması ve kesim işleminin bu niyetle yapılması gerekir. Her bir hissedarın isminin tek tek zikredilmesi zorunlu olmasa da şüpheden uzak olması açısından tavsiye edilmektedir.

   

  Kurban edilecek hayvanın henüz kesimi yapılmadan hissedarların belirlenmesi şart olduğundan, kurbanlıklar önceden belirlenen hissedarlar adına kesildikten sonra, bir başkasının kesimden sonra bu kurbanlara ortak olması caiz değildir. Sözgelimi 6 kişi adına kesilen 1 büyükbaş hayvana, kesimden sonra başka birinin ortak olması caiz olmamaktadır.

   

  Hisseleri belirlendikten sonra kesilen kurbanlıklardan elde edilen etlerin, karıştırılıp kemikli veya kemiksiz olarak hisselere ayrılmasının caiz olması vekâlet verenlerin rızasına bağlıdır. Çünkü vekâlet yoluyla alınan bu hisseler vekâlet verenlerin malı haline geldiğinden onların onay veya rızaları alınmadan bu etlerin karıştırılması caiz olmamaktadır. Dolayısıyla bu konunun da vekâlet alınırken açıkça beyan edilmesi ve müşterinin bu hususta onayının alınması gereklidir.

   

  Vekâleti alınan kurbanların, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmesi gerekir. Ayrıca bayram namazından önce kurbanlıkların kesimine başlanmaması önem arz etmektedir.

   

  Bilgilerinize sunulur.

   

  Dr. Ekrem KELEŞ

  Başkan a.

  Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

   

  02/09/2016 Şef : İ.PEHLİVAN

   

  Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara

  Ayrıntılı bilgi için irtibat: İlyas Pehlivan

  E-Posta: dinisleriyk@diyanet.gov.tr   Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr

  Tel: (312) 295 86 20   Faks: (312) 295 85 31

 • Kurbanlar yerli besi mi?

  Kurbanlıklar yerli besidir. 

 • Kurbanlık büyükbaş için hisse oranı nedir?

  Büyükbaş hissesi 1/7 oranındadır.

 • Kurbanlıklar kesilirken kontrolleriniz nelerdir? Kesim helal midir?

  Kurbanlıklar, din görevlileri, noter, gıda mühendisleri veteriner hekim kontrolü dâhilinde ve Helal kesim kurallarına uygun olarak, vekâlet verilen kasaplar tarafından sağlığa uygun ortamlarda kesilecektir.

 • Kurbanlıklar nerede kesilecektir?

  Kesim yerleri Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Düzce, Ankara ve Aksaray’dır.

 • Kurbanlıkların sakatatları ve kemikleri de kurban siparişimde gönderilecek midir?

  Kurbanların kelle, deri, paça, işkembe, kemik (büyükbaş için) ve bağırsakları kurban sahibi adına ZİÇEV’e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı), derileri Türk Hava Kurumu’na bağışlanacak ve ilgili makbuzlar ve teşekkür belgesi kolilerin içine konulacaktır.

 • Kurbanlık eti istediğim gibi işleyebilir misiniz?

  Kurbanlık Koç, 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.
  Kurbanlık Büyükbaş, toplu olarak kemiksiz hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Bunun dışında özel olarak et işlenmesi yapılamamaktadır.

 • Kurbanlıkların kesimi için vekalet nasıl verilecektir?

  A101 Kurban sayfasında seçmiş olduğunuz kurbanlığı sepetinize ekledikten sonra vekalet sayfası açılacaktır. Vekalet bilgileri sayfasında, vekalet vermek istediğiniz ad ve soyad bilgisinin doldurulması önemlidir.


  Alınan kurbanlık vekâletleri, her bir kurbanlık hayvan için hissedarlar belirlendikten sonra kesimi gerçekleştirecek kasaplara topluca verilecektir. Kesim sırasında vekalet veren kişilerin isimleri tek tek okunacaktır.

 • Siparişi ben vermek istiyorum fakat farklı birine vekalet verebiliyor muyum?

  Kurbanlık büyükbaş hisse veya koçta sepete ekle butonuna tıkladığınızda açılan Vekalet formu sayfasında “Vekalet Sahibi Ad Soyad” kısmına istediğiniz kişiye vekalet verebilirsiniz.

 • Aynı siparişte birden fazla kurbanlık siparişi verebiliyor muyum?

  Birden fazla kurbanlıklar aynı siparişte verilebilir, vekaletin kurbanlık özelinde bildirilmesi gerekmektedir.

  Bağış siparişlerinizi kurbanlık alımlarınızdan ayrı bir sipariş ile oluşturmanız gerekmektedir.

 • Kurbanlık siparişinde hangi banka kredi kartlarına taksit yapılmaktadır?

  Kurbanlık siparişinizde İş Bankası Maksimum Kredi Kartı için peşin fiyatına 10 taksit, Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı için peşin fiyatına 10 taksit, Ziraat Bankası Bankkart Kredi Kartı için peşin fiyatına 10 taksit, Halk Bank Paraf Kredi Kartı için peşin fiyatına 10 taksit ve Akbank Axess kredi kartlarında peşin fiyatına 10 taksit yapılmaktadır.

  Siparişlerde Debit kart kullanılması durumunda ödeme peşin olarak alınacak ve taksit uygulanamayacaktır. Kurban ürünleri ile herhangi bir kampanyadan faydalanılamayacak ve Hediye çeki/İndirim kodu kullanımı yapılamayacaktır.

 • Kurbanlık kesimi için ekstra ücret alınacak mıdır?

  Kesim için ekstra ücret alınmayacaktır.

 • Vakıflara veya derneklere siteniz aracılığıyla bağış yapabiliyor muyum?

  Kurbanınızı dilerseniz Ziçev'e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz.

 • Kurbanlıkların kesimi ne zaman yapılacaktır?

  Kurbanlıkların kesimi bayramın 1. günü bayram namazı sonrası başlayacaktır.

 • Kurbanlıklar ne zaman teslim alınacak?

  Kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, illere göre kurban teslim günlerimiz farklılaşabilir. Kurbanınızın, seçtiğiniz mağazaya ulaşma zamanı 2. Gün saat 11:00 ile 4. Gün saat 16:00 arasında olabilir. Kurbanınızı e-arşiv faturanızı ve teslim alacak kişiye ait kimliği ibraz ederek teslim alabilirsiniz.

 • Bir siparişte vereceğim 2 veya daha fazla kurbanlığı farklı mağazalardan teslim alabilir miyim?

  Bir siparişte vereceğiniz 2 veya daha fazla kurbanlığı sadece aynı mağazadan teslim alabilirsiniz. Kurbanlıkları farklı mağaza veya şehirlerden teslim almak istiyorsanız ayrı ayrı sipariş vermelisiniz.

 • Kurbanı, bayramın 3. Günü veya 4. Günü sonrasındaki bir günde teslim alabilir miyim?

  Kurbanlığınızı en geç 04.07.2023 tarihine kadar, sipariş oluştururken seçtiğiniz mağazadan teslim alabilirsiniz.

 • Kurbanlıkları nereden teslim alacağız?

  Kurbanlıklar, kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, illere göre Kurban Bayramının 2. gününden itibaren sipariş verirken seçilen mağazadan, e-arşiv fatura ve teslim alacak kişinin kimliği ibraz edilerek teslim alınabilir.


 • Eve teslimat seçeneği yok mu?

  Kurbanlık etlerinizi sadece mağazadan fatura ibrazı ile teslim alabilirsiniz.

 • Siparişi mağazadan istediğim başka biri teslim alabilir mi?

  Kurbanlık büyükbaş hisse veya koç’ ta sepete ekle butonuna tıkladığınızda açılan Vekalet formu sayfasında “teslim alacak adı soyadı” kısmına yazdığınız kişi teslim alabilir.

 • Kurbanlığımı teslim alacağım mağazayı değiştirebilir miyim?

  Seçtiğiniz teslim mağazası değiştirilmemektedir. Teslim mağazasını değiştirmek istediğiniz takdirde siparişinizi iptal/iade etmeli ve yeni bir sipariş oluşturmalısınız.

 • Satın almış olduğum kurbanlığı iptal edebilir miyim?

  Müşteri kurban satış işleminin yapılması ve ödemenin A101'e yapılması anından itibaren cayma hakkından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Ne zamana kadar sipariş verebilirim ?

  Kurban ürünlerimiz stoklarla sınırlı olup, 27 Haziran 2023 18:00'e kadar sipariş verebilirsiniz.

 • Kurumsal müşteriler sipariş verebilir mi ?

  Kurumsal müşteriler kurban siparişi oluşturamamaktadır

 • A101 Hadi nakit para iadesi koşulları nelerdir?

  Kurbanlık ürün alan A101 Hadi’li müşterilerimize 200 TL nakit para iadesi, 03 – 31 Temmuz tarihleri arasında yüklenecektir.


  Kampanyadan faydalanabilmek için, Hadi mobil uygulaması içerisinde yer alan A101 Hadi’ye üye olunması gereklidir.


  A101 Hadi üyeleri, kampanya süresi boyunca, kampanyadan en fazla 1 kez faydalanabilir.


  A101 kampanyada değişiklik yapma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.


  Kampanya koşullarındaki değişiklikler A101 Hadi üzerinden duyurulacaktır. A101 Hadi nakit para iadesi kullanımında, kampanya koşullarında belirtilmeyen hususlarda üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar geçerlidir.Kurbanlık Satışı & Kurbanlık Fiyatları


Türkiye'nin en verimli ve bereketli topraklarında yetiştirilen, özel, hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesilen etler, bu Kurban Bayramı'nda A101 aracılığıyla sizlerle buluşuyor. Kurban Bayramı'nda Müslüman aleminin ibadetlerini en uygun şekilde yerine getirebilmeleri için kolaylık sağlayan kurbanlık satışı, bir yandan muhtaç insanlara yardım edilmesine olanak sunarken diğer yandan sevginin, dostluğun ve paylaşmanın temsilcisi haline geliyor. Siz de güncel kurbanlık fiyatları ve internetten kurbanlık satışları hakkında merak ettiğiniz her şeye bu sayfadan ulaşabilir, A101'in sağladığı ayrıcalıklar ve kolaylıklarla ibadetlerinizi İslami esaslara uygun olacak şekilde yerine getirebilirsiniz.


2023 Kurbanlık Fiyatları Nedir?


A101 kurbanlık satışları sayesinde lezzetli, taze ve helal kesim şartlarına göre kesilmiş etler, sofralarda yerlerini buluyor. Kurbanlık fiyatları 2023 yılının en güncel rakamlarıyla bu sayfada alıcılarıyla buluşuyor. Eğer siz de bu yılın kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarını ve diğer kurbanlık fiyat aralıklarını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Özenle seçilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen tüm gerekli kontrollerin ardından İslami esaslara uygun olarak kesilerek paketleniyor. Özel yöntemlerle kesilen hayvanlar ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Siz de hijyenik ve helal ortamlarda kesilerek paketlenen kurbanlıkları A101 üzerinden satın alarak bu Kurban Bayramı'nda bağışlarınızı yapabilir, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirerek sayısız ailenin bayram sofrasını şenlendirebilirsiniz.


Kurbanlıklar Nasıl Seçiliyor ve Paketleniyor?


Her bir hayvanın kesiminin özel odalarda gerçekleştirildiği, sağlıklı ve güçlü kurbanlıkların tercih edildiği ve kesim esnasında hayvanın canını yakmayacak yöntemlerin ön planda tutulduğu kurbanlık kesimi, her yıl olduğu gibi bu yılda İslami kesim şartları ile birebir örtüşecek şekilde gerçekleştiriliyor. Karaman Koç Kurbanlık Kolisi ve kurbanlık hisse barındıran 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi, A101'in en rağbet gören kurbanlık ürünleri arasında yer alıyor. T.C Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan fetva eşliğinde, hem yasal hem İslami koşullara uygun biçimde işlenen kurbanlık etler, vereceğiniz vekalet onayı sonrasında seçtiğiniz A101 mağazasından teslim edilmeye hazır hale getiriliyor.


Kurban Eti Nasıl Dağıtılır, Nelere Dikkat Edilmelidir?


Kurbanlıklar kesim sonrası toplu halde soğutma odalarına alınıyor. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, Karaman Koç kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli olacak şekilde özel poşetlerinde kolilere yerleştiriliyor. Kurbanlık büyükbaş hayvanlar ise yine kesimin ardından soğutma odalarına alınacak sonrasında toplu olarak kemiksiz hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, büyükbaş hayvanın (sakatat dahil) müşteriye taahhüt edilen kısımları hissesi oranında her koliye paylaştırılıyor. Kemikli kurbanlık koç yaklaşık 16-19 kg arası ağırlıkta, kemiksiz kurbanlık büyükbaş hissesi ise yaklaşık 20-23 kg arası ağırlıkta olacaktır. Soğutmalı özel araçlar eşliğinde ilgili A101 mağazalarına teslim edilen kurbanlıklar, bu işlemin akabinde sahiplerine teslim edilmeye hazır oluyor. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın temelini oluşturan Kurban Bayramı, bu vesileyle toplumda iyi imkanlara sahip olanları yardıma ihtiyaç duyanlarla aynı noktada buluşturuyor. Her kesimden insanı birbirine yakınlaştıran ve toplum arası manevi gücü kuvvetlendiren bu bayram, ibadetini eksiksiz olarak yapmak isteyenler ve bayramın huzuruna tanıklık etmek isteyenler için harika bir fırsat yaratıyor. Dağıtım esnasında çevre temizliği, hijyenik koşullar, helal kesim kuralları ve hayvan sağlığı her daim öncelik olarak tutuluyor. Hem sağlık hem din görevlilerinden alınan izinler ve öneriler doğrultusunda yapılan kesim ve dağıtım, özellikle tek başına kesim yapma gücü ya da vakti olmayan aileler için avantaj sağlıyor. Siz de en güncel 2023 kurbanlık fiyatlarını A101'den takip ederek bu bayram ibadetinizi en güzel şekilde yerine getirebilirsiniz.

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.

adet ürün eklediniz
(Toplam ürün)
Ürünlerin Toplamı
Toplam
Sepeti Görüntüle
Sepeti Onayla Alışverişe devam et