HESABIM

Kurban Vekaletname - Satış ve Dağıtım Şartları

Bayram kurbanının Yeni Mağazacılık AŞ.(“ A101”) tarafından alınması, aldırılması, kesilmesi ve kestirilmesi için Yeni Mağazacılık A.Ş.’yi (“ A101”) ve yetkili kişileri adıma umumi vekil tayin ettim/ vekalet veren adına umumi vekil tayin ettim.

KURBAN SATIŞ VE DAĞITIM ŞARTLARI

 

 1. Tüm kurbanlıklar yerli besi hayvanlardan seçilmiş olup, hayvanların kesim için uygunlukları veteriner hekimler tarafından denetlenmektedir.
 2. Kurbanlıkların kesimine bayram namazı sonrasında başlanacaktır.
 3. Kurbanlıklar, din görevlisi, noter, gıda mühendisi ve veteriner hekim kontrolü dâhilinde ve Helal kesim kurallarına uygun olarak, vekâlet verilen kasaplar tarafından sağlığa uygun ortamlarda kesilecektir.
 4. Kesim yerleri Bursa, Aydın, Düzce Adana, Kırklareli, İzmir, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Aksaray’dır.
 5. Kurbanların kelle, deri, paça, işkembe, kemik(büyükbaş için) ve bağırsakları kurban sahibi adına Türk Hava Kurumu’na bağışlanacak ve ilgili makbuzlar kolilerin içine konulacaktır.
 6. Kurbanlık büyükbaş hayvanların yürek, ciğer ve böbreği her bir koliye 1/7 hisse oranında konulacaktır.
 7. Kurbanlık koçun yürek, ciğer, böbrek ve kuyruk yağı kolilerin içinde yer alacaktır.
 8. Kesim öncesinde alınan kurbanlık vekâletleri, her bir kurbanlık hayvan için hissedarlar belirlendikten sonra kesimi gerçekleştirecek kasaplara topluca verilecektir.
 9. Kurbanlık koçlar kesim sonrasında toplu halde soğutma odalarına alınacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde koliye konulacaktır. Kemikli kurbanlık koçun minimum ağırlığı 16 kg’dır.
 10. Kurbanlık büyükbaş hayvanlar kesimin ardından soğutma odalarına alınacak sonrasında toplu olarak kemiksiz hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, büyükbaş hayvanın tüm kısımları hissesi oranında her koliye paylaştırılacaktır. Kemiksiz kurbanlık büyükbaş hissesinin minimum ağırlığı 20 kg’dır.
 11. Kesilen kurbanların bir noktaya toplanıp, kemiklerinin ayrıştırılması ve burada kemiksiz hale getirilmesinden dolayı hisse sahibinin kurbanı diğer hisse sahiplerinin kurbanı ile ayrım sırasında karışabilmektedir. Karışmadan dolayı oluşabilecek bir kurban etinin başka bir kişiye gitmesinde sakınca olmadığı ve bu konuda kurban hisse sahibinin kendi kurban etinden feragat edeceği kurbanın sahibi tarafından kabul edilmiştir. A101 her halükarda kurban sahibine küçükbaş kurbanlıkta minimum 16 kg kemikli ve büyükbaş kurbanlıkta minimum 20 kg kemiksiz kurban etini eksiksiz olarak teslim etmeyi taahhüt eder.
 12. Kurbanlıklar satın alma sırasında belirlenen gün ve mağazalardan satış fişi ibrazı sonrasında teslim alınacaktır.
 13. Müşteri ile vekalet verenin farklı kişiler olması halinde, müşteri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak vekalet verenin özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesi ve A101’e aktarılması için vekalet verene gerekli aydınlatmayı yaptığını ve vekalet verenin açık rızasını aldığını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda tüm sorumluluk müşteriye ait olup A101’in rücu hakkı saklıdır.

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.