HESABIM

Kurban Vekaletname - Satış ve Dağıtım Şartları

KURBAN SATIŞ VE DAĞITIM ŞARTLARI
1. Tüm kurbanlıklar yerli besi hayvanlardan seçilmiş olup, hayvanların kesim için uygunlukları veteriner hekimler
tarafından denetlenmektedir.
2. Kurbanlıkların kesimine bayram namazı sonrasında başlanacaktır.
3. Kurbanlıklar, din görevlisi, noter, gıda mühendisi ve veteriner hekim kontrolü dâhilinde ve Helal kesim
kurallarına uygun olarak, vekâlet verilen kasaplar tarafından sağlığa uygun ortamlarda kesilecektir.
4. Kesim yerleri Bursa, Adana, Kırklareli, İzmir, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Aksaray’dır.
5. Kurbanların kelle, deri, paça, işkembe, kemik(büyükbaş için) ve bağırsakları kurban sahibi adına Zihinsel Yetersiz
Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (“ZİÇEV”); derileri Türk Hava Kurumu’na bağışlanacak ve ilgili
makbuzlar kolilerin içine konulacaktır.
6. Kurbanlık büyükbaş hayvanların yürek, ciğer ve böbreği her bir koliye 1/7 hisse oranında konulacaktır.
7. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağları kolilerin içinde yer alacaktır.
8. Kesim öncesinde alınan kurbanlık vekâletleri, her bir kurbanlık hayvan için hissedarlar belirlendikten sonra kesimi
gerçekleştirecek kasaplara topluca verilecektir. Kesim sırasında vekalet veren kişilerin isimleri tek tek okunacaktır.
9. Kurbanlık koçlar kesim sonrasında toplu halde soğutma odalarına alınacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa
düşmesinin ardından, kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde koliye konulacaktır. Kemikli
kurbanlık koçun minimum ağırlığı 16 kg’dır.
10. Kurbanlık büyükbaş hayvanlar kesimin ardından soğutma odalarına alınacak sonrasında toplu olarak kemiksiz
hale getirilecek ve parçalarına göre gruplandırılacaktır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından,
büyükbaş hayvanın tüm kısımları hissesi oranında her koliye paylaştırılacaktır. Kemiksiz kurbanlık büyükbaş
hissesinin minimum ağırlığı 20 kg’dır.
11. Kesilen kurbanların bir noktaya toplanıp, kemiklerinin ayrıştırılması ve burada kemiksiz hale getirilmesinden
dolayı hisse sahibinin kurbanı diğer hisse sahiplerinin kurbanı ile ayrım sırasında karışabilmektedir. Karışmadan
dolayı oluşabilecek bir kurban etinin başka bir kişiye gitmesinde sakınca olmadığı ve bu konuda kurban hisse
sahibinin kendi kurban etinden feragat edeceği kurbanın sahibi tarafından kabul edilmiştir. A101 her halükarda
kurban sahibine küçükbaş kurbanlıkta minimum 16 kg kemikli ve büyükbaş kurbanlıkta minimum 20 kg kemiksiz
kurban etini eksiksiz olarak teslim etmeyi taahhüt eder. Kesim sonrası kurbanlık hayvanın sakatatlarında hastalık
tespit edilmesi durumda koliye sakatat ağırlığı kadar kemiksiz et eklenir.
12. ZİÇEV’e bağış yapılmak üzere satın alınan kurbanlık etler; dondurulmuş olarak (-18℃), ZİÇEV’in göstereceği
soğuk hava deposu adresine kurban bayramı sonrası ve teslim tutanağı karşılığında teslim edilecektir. Teslim
tutanakları, toplu bir liste içerisinde her bir bağışçı müşteri bilgisi eklenerek düzenlenecektir. ZİÇEV, iletişim bilgi
alanlarına bağlı olarak, bağışçılara teşekkür ve bilgilendirmeyi içeren mesajları iletecektir. Bağışçılara teşekkür
mektubu ve bağış̧makbuzu ZİÇEV tarafından posta yolu ile gönderilecektir. Bağış̧yapanlar adına bağış̧makbuzları
ZİÇEV tarafından kişi bazında düzenlenerek bağışçılara ulaştırılacaktır.
13. A101 internet sitesi üzerinden satın alınan kurbanlıklar için müşteri, vekalet onay ekranına yönlendirilecek;
istenen bilgileri girdikten sonra ödeme sayfasına ulaşabilecektir. Ödeme sayfasında, şehir – ilçe – mahalle seçimi
yapılarak, satın alınan kurbanın teslim alınmak istediği mağaza seçimi gerçekleştirilecektir.
14. A101 internet sitesi üzerinden bağış yapılmak üzere satın alınan kurbanlıklar için, yukarıda belirtildiği gibi bir
adres seçimi yapılmayacak; yalnızca ZİÇEV seçeneği gösterilecektir. Müşteri, seçiminin devamında fatura adres
bilgilerini girebilecektir.
15. Kurbanlıklar satın alma sırasında belirlenen gün ve mağazalardan satış fişi ibrazı sonrasında teslim alınacaktır.
16. Müşteri kurban satış işleminin yapılması ve ödemenin A101’e yapılması anından itibaren cayma hakkından
feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. Müşteri ile vekalet verenin farklı kişiler olması halinde, müşteri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
olarak vekalet verenin özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesi ve A101’e aktarılması için
vekalet verene gerekli aydınlatmayı yaptığını ve vekalet verenin açık rızasını aldığını kabul ve taahhüt eder. Aksi
durumda tüm sorumluluk müşteriye ait olup A101’in rücu hakkı saklıdır.  

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.