HESABIM

Kurban - Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Mağazacılık A.Ş.(“A101 veya Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz; adınıza kurban kesilmesi faaliyetinin dini vecibelere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımıza aktarılmıştır. Bu işleme faaliyetinde işlenebilecek kişisel verileriniz; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Telefon Numarası, Adres), Dini (Kurban Türü ve Hisse Sayısı) verileridir.

Kişisel verileriniz mağazalarımızda veya web sitemizde; kurban vekaletnamesinin adınıza bir yakınınız tarafından doldurulması suretiyle yazılı olarak veya elektronik olarak işlenmiş veya tarafımıza aktarılmıştır. Kişisel verileriniz açık rıza kapsamında işlenmiştir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde hizmet tedarikçilerimize aktarılabilecek olup işleme amacı tamamlanınca derhal imha edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@a101.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@a101.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla yenimagazacilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.