HESABIM

Kurban Açık Rıza Metni

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ Yeni Mağazacılık A.Ş. (“A101”) tarafından, din kişisel verilerimin, tarafıma sunulan 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni' kapsamında adıma veya üçüncü kişilerin adına kurban kesilmesi faaliyetinin dini vecibelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, bu faaliyet kapsamında adıma fatura düzenlenebilmesi ve kurban satış ve tedarik/lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla A101 internet sitesinde yer alan kurban sipariş formu ve kurban satış ve dağıtım şartlarının tarafımca doldurulması vasıtasıyla işlenmesine; kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması için hukuk bürosuna aktarılmasına; kimlik, iletişim ve din kişisel verilerimin kurban kesimini ve hazırlığını gerçekleştirecek hizmet tedarikçilerine aktarılmasına; kurbanı bağışlamam halinde bağış yapılan kurumun tarafımla iletişime geçmesi ve tarafıma bilgi ve belge vermesi amacıyla aktarılmasına ve kurban bayramı sonrasında imhasına açık rıza veriyorum. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI AÇIK RIZA METNİ Yeni Mağazacılık A.Ş. (“A101”) tarafından, kimlik, iletişim, müşteri işlem, din ve işlem güvenliği kişisel verilerimin, tarafıma sunulan 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni' kapsamında veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması amaçlarıyla KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak gerekli güvenlik tedbirleri alınarak sunucuları yurt dışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçilerine aktarılmasına ve kurban bayramı sonrasında imhasına açık rıza veriyorum.

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.