HESABIM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Yeni Mağazacılık A. Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu çerçevede aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işbu aydınlatma metni kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz vereceğiniz bilgilere göre değişecek olmakla birlikte aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres, İrtibat Numarası

Lokasyon Verisi

Telefon Konum Sinyali

Müşteri İşlem

Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Alışveriş Bilgisi

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları

Hukuki İşlem Verisi

Hukuk ve İcra Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler

Finans Verisi

Ödeme Bilgisi

Din Verisi

Kurban Türü ve Hisse Sayısı

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi:

İşlemlerinizde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi:

Denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte siparişlerin tespit edilmesi ve engellenmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi:

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine hazırlık yapılması ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi:

İşlemleriniz ile ilgili tarafınızla iletişim sağlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi:

İş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi:

Ürün ve hizmet sunumu kapsamında yapılacak satışlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi:

Online ortamlarda gerçekleştirilen sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bu işlemlere dair kayıtların tutulması

Talep ve Şikayetlerin Takibi:

Online işlemler vasıtasıyla gelen şikayet, talep, teşekkür ve önerilere verilerinizin işlenmesi yoluyla yönetilmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi:

Mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması

 

Aktarılan Kişi

Aktarma Amacı

Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler

Sipariş, satış ve iptal süreçlerinin yürütülmesi, oluşturulan kayıtlarla ilgili destek verilmesi, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet tedarikinin gerçekleştirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilmesi, lokasyon paylaşıldığında en yakın mağazanın gösterilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi

Anlaşmalı Hukuk Firması

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

 

Kişisel verileriniz; whatsapp iletişim hattı üzerinden tarafınızca bilgilerin verilmesi suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve vermeniz halinde bu aydınlatma metninde yer alan tüm kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurtdışına aktarılması için; ve ad, soyad, kurban türü ve hisse sayısı kişisel verileriniz adınıza veya üçüncü kişilerin adına kurban kesilmesi faaliyetinin dini vecibelere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla; açık rızanız kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde hizmet tedarikçilerimize aktarılabilecek olup işleme amacı tamamlanınca imha edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@a101.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@a101.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla yenimagazacilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.