HESABIM

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Mağazacılık A.Ş.(“A101 veya Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz; adınıza kurban kesilmesi faaliyetinin dini vecibelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, ödeme, muhasebe ve faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, tedarik ve lojistik süreçlerinin yönetilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi sistem ve uygulama faaliyetleri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Bu işleme faaliyetinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz; Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Vergi Kimlik No, İmza), İletişim (İrtibat Adres, Teslimat/Fatura Adresi, E-posta Adresi, Telefon/İrtibat Numarası), Müşteri İşlem (Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Alışveriş Bilgisi), Dini (Kurban Türü ve Hisse Sayısı) verileridir.

Kişisel verileriniz mağazalarımızda ve web sitemizde yer alan; kurban sipariş formu ve kurban satış ve dağıtım şartlarının tarafınızca doldurulması/imzalanması suretiyle yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve vermeniz halinde ad, soyad, kurban türü ve hisse sayısı kişisel verileri adınıza veya üçüncü kişilerin adına kurban kesilmesi faaliyetinin dini vecibelere uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla açık rızanız kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde hizmet tedarikçilerimize aktarılabilecek olup işleme amacı tamamlanınca imha edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@a101.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@a101.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla yenimagazacilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Danger Icon

Sepetinizde seçtiğiniz ürün farklı ürünlerle bir arada bulunamaz.